Uppdragsbeskrivning

Du kommer arbeta som controller på utvecklingsavdelningen, i vår enhet för portföljstyrning. Controllern arbetar med planering, styrning, analys, prognos och uppföljning av portföljens ekonomi. Du kommer att arbeta tillsammans med de två controllers som finns på enheten.

Vi befinner oss i en förflyttning kring arbetssätt. Arbetet innebär att vi inför ett modernare arbetssätt utifrån agila principer, vilket påverkar arbetet kring budget, prognos och uppföljning.


Arbetsuppgifterna består bland annat av:

 •  Delaktig i arbetet med att utveckla och förbättra agila  ekonomiprocesser

 • Stödja och kvalitetssäkra programmens och projektens arbete med budget, prognos och uppföljning

 • Löpande ta fram för månadsuppföljning och –rapportering för portföljen

 • Löpande ta fram prognoser vad gäller både innevarande år och det totala programmet gentemot utvecklingsramen

 • Ta fram relevanta rapporter och presentationer inför tex styrgrupps- och ledningsgruppsmöten

 • Finansieringsbedömningar för nya initiativ

 • Löpande uppföljning av utnyttjande av låneram

 • Bistå i framtagandet av ramar för portföljen till budget- och prognosarbete

 • Ta fram nyckeltal för progress inom portföljen

 • Bistå i kapacitetsplanering för utvecklingsvärdeströmmar

 • Delta i myndighetens controllerarbete
Krav

 • Högre utbildning inom relevant område på universitet eller högskolenivå

 • Minst 3 års erfarenhet av att arbeta som Controller inom projektverksamhet med IT-inslag

 • Mycket god administrativ förmåga

 • Goda kunskaper i Excel, Powerpoint och Word

 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

 • Goda kunskaper i Agresso

 • Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)


Meriterande

 • Kunskap inom agila ekonomiprocesser, gärna SAFe-ramverket

 • Erfarenhet från myndighet

Erfarenhet 
8 år

Uppdragsfakta
Uppdragsperiod: 2020-08-24 - 2021-06-15
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Stockholm

Pris Förhandlingsbart
 

Controller till myndigheten