• Linkedin Social Ikon
  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon

Piscer AB

Hammarby Allé 96               +46 (0) 73 828 30 20​

120 65 Stockholm                hej@piscer.se


 

© 2019 Piscer AB
 

Piscer Partner


Piscer Partner är en samarbetsmodell för konsultbolag och egenkonsulter. Vi håller dig regelbundet uppdaterad

om våra senaste konsultuppdrag och arbetar enligt en transparent prismodell.

Vi välkomnar stora som små bolag och är alltid öppna inför ny intressanta samarbeten.

Välkommen!